Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΦΕΞ/25.06.2014/I

  Στη Γ.Σ. αποφασίστηκε να ανοιχτεί ένα κανάλι προτάσεων και ιδεών από τα μέλη και τους φίλους της ΦΕΞ, γύρω από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:     1ος Θεματικός Άξονας        … Συνέχεια

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΦΕΞ/25.06.2014/II

      Στη Γ.Σ. αποφασίστηκε να ανοιχτεί ένα κανάλι προτάσεων και ιδεών από τα μέλη και τους φίλους της ΦΕΞ, γύρω από τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 2ος Θεματικός Άξονας        … Συνέχεια

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΦΕΞ/25.06.2014/III

  Στη Γ.Σ. αποφασίστηκε να ανοιχτεί ένα κανάλι προτάσεων και ιδεών από τα μέλη και τους φίλους της ΦΕΞ, γύρω από τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 3ος Θεματικός Άξονας            … Συνέχεια

    Advertisements